Portugal


Glavni grad: Lisabon

Službeni jezik/jezici EU-a: portugalski

Država članica EU-a: od 1. siječnja 1986.

Više informacija na mrežnoj stranici EU.

Capital: Lisbon

Official EU language(s): Portuguese

EU member country: since 1 January 1986

More info on EU web page.

Najstarija europska država Portugal jedna je od najatraktivnijih europskih turističkih odredišta zahvaljujući brižno čuvanoj kulturnoj i povijesnoj baštini, arhitekturi (čak 10 znamenitosti se nalazi UNESCO-voj listi svjetske baštine), prekrasnoj obali, odličnoj hrani i srdačnom narodu. Portugalski jezik službeni je jezik u čak devet država, a govori ga više od 230 milijuna ljudi. Jedno od najstarijih europskih sveučilišta je portugalsko sveučilište Coimbra, osnovano davne 1290.-te godine, a danas je proglašeno mjestom UNESCO-ve svjetske baštine.

Osim što je poznata po arhitekturi, prirodnim ljepotama i kao popularno turističko odredište ova zemlja ostvaruje zadivljujuće rezultate u proizvodnji lijekova, zrakoplova, luksuznih jedrilica, znanosti i mnogo toga, a što možete pogledati kroz prezentaciju/virtualnu izložbu pod nazivom Portugal Surprises.

Jedan od najvećih promotora zadivljujućih znamenitosti Portugala je svakako arhitektonski fotograf i veleposlanik Canon Europe Fernando Guerra, čije fotografije se redovito objavljuju u prestižnim međunarodnim publikacijama, a šest njegovih fotografija dio su stalne zbirke Museum of Modern Art u New Yorku. Dio ove prekrasne kolekcije predstavljen je u Knjižnično-dokumentacijskom centru kroz izložbu plakata pod nazivom: Fernando Guerra: Portugalska arhitektura. Izložba je organizirana u suradnji s Veleposlanstvom Portugala.

The oldest European country, Portugal is one of the most attractive European tourist destinations thanks to its carefully preserved cultural and historical heritage, architecture (as many as 10 landmarks are on the UNESCO World Heritage List), beautiful coast, excellent food and friendly people. Portuguese is the official language of as many as nine countries, and is spoken by more than 230 million people. One of the oldest European universities is the Portuguese University of Coimbra, founded way back in 1290, and today it has been declared a UNESCO World Heritage Site.

In addition to being known for its architecture, natural beauty and as a popular tourist destination, this country achieves amazing results in the production of medicines, aircraft, luxury yachts, science and much more, which you can see through the presentation/virtual exhibition called Portugal Surprises.

One of the biggest promoters of Portugal's stunning sights is certainly the architectural photographer and Canon Europe ambassador Fernando Guerra, whose photos are regularly published in prestigious international publications, and six of his photos are part of the permanent collection of the Museum of Modern Art in New York. Part of this beautiful collection is presented in the Library and Documentation Center through a poster exhibition entitled: Fernando Guerra: Portuguese Architecture. The exhibition is organized in cooperation with the Embassy of Portugal.

Organizator izložbe: Ekonomski fakultet – Zagreb, Knjižnično dokumentacijski centar i Europski dokumentacijski centar

Partner: Veleposlanstvo Portugala u Zagrebu

Potpora: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj

Mjesto održavanja izložbe: Knjižnično dokumentacijski centar

Vrijeme održavanja izložbe: 16.12.2022. - 31.01.2023

Exhibition organizer: Faculty of Economics & business - Zagreb, Library and Documentation Center and European Documentation Center

Partner: Portuguese Embassy in Zagreb

Support: Representation of the European Commission in Croatia

Venue of the exhibition: Library and Documentation Center

Exhibition time: from December 16, 2022 to January 31, 2023