Litva

Lithuania

Glavni grad: Vilnius

Službeni jezik/jezici EU-a: litavski

Država članica EU-a: od 1. svibnja 2004.

Više informacija na mrežnoj stranici EU.

Capital: Vilnius

Official EU language(s): Lithuanian

EU member country: since 1 May 2004

More info on EU web page.

S ciljem predstavljanja specifičnosti Republike Litve i poticanja veće mobilnosti studenata u Knjižnično-dokumentacijskom centru je 27. listopada održano predavanje i razgovor sa studentima u suradnji Knjižnično-dokumentacijskog centra/Europskog dokumentacijskog centra i Veleposlanstva Republike Litve.

Studente su pozdravile dekanica Fakulteta dr. Sanja Sever Mališ i veleposlanica NJ. E. Jūratė Raguckienė, a predavanje na temu „Open to take global challenges, co-ocreate and growth together“ održala je prva tajnica Veleposlanstva gđa. Giedrė Šidagytė-Gudaitienė. Prodekanica dr. Kosjenka Dumančić informirala je studente o suradnji našeg Fakulteta i Vilnius University. Zahvalu za sudjelovanje i suradnju u organizaciji događanja izrazila je voditeljica KDC-a i EDC-a Zrinka Udiljak Bugarinovski, te pozvala studente da posjete prigodnu izložbu pod nazivom „Republika Litva“, koja se može posjetiti u Knjižnično-dokumentacijskom centru do 18. studenog 2022. godine.


Galerija fotografija s otvorenja

With the aim of presenting the specifics of the Republic of Lithuania and encouraging greater student mobility, a lecture and discussion with students was held on October 27 in the Library and Documentation Centre, in cooperation with the Library and Documentation Centre/European Documentation Centre and the Embassy of the Republic of Lithuania.

The students were greeted by the dean of the Faculty, Dr. Sanja Sever Mališ, and the H. E. Ambassador Jūratė Raguckienė, and the lecture "Open to take global challenges, co-create and growth together" was held by the First Secretary of the Embassy, Mrs. Giedrė Šidagytė-Gudaitienė. Vice Dean Dr. Kosjenka Dumančić informed the students about the cooperation between our Faculty and the Vilnius University. The head of the LDC and EDC, Zrinka Udiljak Bugarinovski, expressed her gratitude for the participation and cooperation in the organization of the event and invited the students to visit the special exhibition named "Republic of Lithuania", which can be visited in the Library and Documentation Centre until November 18, 2022.


Gallery of photos from the opening

Organizator izložbe: Ekonomski fakultet – Zagreb, Knjižnično dokumentacijski centar i Europski dokumentacijski centar

Partner: Veleposlanstvo Republike Litve u Republici Hrvatskoj

Potpora: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj

Mjesto održavanja izložbe: Knjižnično dokumentacijski centar

Vrijeme održavanja izložbe: 27.10.2022. - 18.11.2022.

Exhibition organizer: Faculty of Economics & business - Zagreb, Library and Documentation Center and European Documentation Center

Partner: Embassy of the Republic of Lithuania to the Republic of Croatia

Support: Representation of the European Commission in Croatia

Venue of the exhibition: Library and Documentation Center

Exhibition time: October 27, 2022 - November 18, 2022