Švedska

Sweden

Glavni grad: Stockholm

Službeni jezik/jezici EU-a: švedski

Država članica EU-a: od 1. siječnja 1995.

Više informacija na mrežnoj stranici EU.

Capital: Stockholm

Official EU language(s): Swedis

EU member country: since 1 January 1995

More info on EU web page.

Švedska i svijet bez siromaštva i gladi, zdravlje i blagostanje, kvaliteta obrazovanja, radna ravnopravnost, dostojanstvo rada i ekonomski rast, zaštita klime i života na zemlji, industrija i inovativnost, partnerstvo, održivi gradovi, mir i pravda… - Hej! u Švedskoj, jednorozima i mnogim drugim zanimljivostima predstavili smo Švedsku izložbom plakata pod nazivom „Kraljevina Švedska“. Izložba je organizirana u suradnji s Veleposlanstvom Švedske i moći će se posjetiti od 7. do 28. 3. 2022. godine u Knjižnično-dokumentacijskom centru / Europskom dokumentacijskom centru.

S ciljem predstavljanja specifičnosti ove države i poticanja veće mobilnosti studenata u Knjižnično-dokumentacijskom centru je 16. ožujka predavanje o Švedskoj održala NJ. E. Diana Helen Madunic, a zamjenik voditelja misije gosp. Erik Erhner i studentica Martina Luksic održali su predavanje o studiranju u Švedskoj. Nakon toga uslijedio je razgovor sa studentima, koji su iskazali veliki interes za mobilnost i mogućnosti studiranja u ovoj državi.

Galerija fotografija s otvorenja

Sweden and a world without poverty and hunger, health and well-being, quality of education, labor equality, dignity of work and economic growth, protection of climate and life on earth, industry and innovation, partnership, sustainable cities, peace and justice… - Hey! in Sweden, unicorns and many other interesting things, we presented Sweden with an exhibition of posters called "Kingdom of Sweden". The exhibition is organized in cooperation with the Embassy of Sweden and will be open from March 7 to 28, 2022, in the Library and Documentation Center / European Documentation Center.

In order to present the specifics of this country and encourage greater student mobility a lecture on Sweden was held in the Library and Documentation Center on March 16 by H. E. Diana Helen Madunic, also the Deputy Head of Mission Mr. Erik Erhner and student Martina Luksic gave a lecture on studying in Sweden. This was followed by a conversation with students, who expressed great interest in mobility and study opportunities in this country.

Gallery of photos from the opening

Organizator izložbe: Ekonomski fakultet – Zagreb, Knjižnično dokumentacijski centar i Europski dokumentacijski centar

Partner: Veleposlanstvo Švedske u Hrvatskoj

Potpora: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj

Mjesto održavanja izložbe: Knjižnično dokumentacijski centar

Vrijeme održavanja izložbe: 7.3.2022. - 28.3.2022.

Exhibition organizer: Faculty of Economics & business - Zagreb, Library and Documentation Center and European Documentation Center

Partner: Embassy of Sweden

Support: Representation of the European Commission in Croatia

Venue of the exhibition: Library and Documentation Center

Exhibition time: March 7, 2022 - March 28, 2022